Centrale rol voor Allianz Global Assistance bij vrijmaken hoofdwegen


Amsterdam, 7 juni 2016 - Allianz Global Assistance neemt vanaf 7 juni de uitvoering op zich van het Landelijke Centraal Meldpunt (LCM), de belangrijke schakel voor alle incidenten met personenvoertuigen op hoofdwegen in Nederland. Daarmee speelt de alarmcentrale een belangrijke rol in het zo snel mogelijk oplossen van problemen op de weg.


Bij het LCM worden alle ongelukken en gevaarlijke pechsituaties gemeld om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. Zij werken daarbij samen met de politie en Rijkswaterstaat. Hiermee worden niet alleen eventuele files snel teruggedrongen, maar ook onveilige verkeerssituaties op de Nederlandse wegen tot het minimum beperkt. Het gaat om snelwegen en gemeentelijke of provinciale wegen die als belangrijke verbindingsweg fungeren. De opdrachtgever van het LCM is de Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN) waarin alle Nederlandse alarmcentrales samenwerken.


Bergers inschakelen

Wanneer op één van de hoofdwegen een ongeluk gebeurt of als er sprake is van een gevaarlijk pechgeval dan schakelt het LCM onmiddellijk een berger in. Naast de afhandeling van incidenten zorgt het LCM ook voor het weghalen van achtergelaten voertuigen en voor de inzet van bergers om incidenten te beveiligen als er geen politie of weginspecteur ter plaatse is.


Vrijmaken hoofdwegen

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.