Nieuwe voorwaarden zonder kleine lettertjes

Amsterdam, 27 maart 2014 - Al jaren is Allianz Global Assistance bezig om zo duidelijk mogelijk te communiceren. Onze nieuwe voorwaarden schrijven we daarom voortaan in een meer begrijpelijke taal. Ingewikkelde juridische formuleringen proberen we te vermijden. Voor onze meest populaire verzekeringen zijn alle polisvoorwaarden inmiddels geheel herschreven en voorzien van een nieuw design. Geen kleine lettertjes meer dus. Met als resultaat een nog duidelijker voorwaardenpakket per 1 mei. Hieronder vertellen we je meer en lees je wat dit voor je betekent.

 

In dit bericht:

► Van kleine lettertjes naar leesbare tekst 

► Toetsing door consumenten

► Nieuwe voorwaardenstructuur 

► Dekking Rechtsbijstand inhoudelijk gewijzigd

 

Van kleine lettertjes naar leesbare tekst

Door begrijpelijk te communiceren weet je als klant beter wat je van jouw verzekering kunt verwachten. We hebben daarom zoveel mogelijk juridische termen en moeilijke woorden vervangen door woorden die meer dagelijks gebruikt worden. Ook is het aantal woorden in de voorwaarden fors teruggebracht.

  

De volgende productvoorwaarden zijn geheel herschreven:

 

Naast het herschrijven van de voorwaarden in een meer begrijpelijke taal, zijn de voorwaarden toegankelijker en klantgerichter gemaakt. De voorwaarden zijn voorzien van een nieuwe vormgeving met een groter lettertype en een begeleidende wegwijzer met handige telefoonnummers en tips. Met als resultaat een nog duidelijker voorwaardenpakket.

 

Toetsing door consumenten

Regelmatig doen we onderzoek om onze verzekeringen en de communicatie daaromheen nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van onze klanten. We analyseren bijvoorbeeld de feedback die we ontvangen, maar vragen ook pro-actief aan consumenten of ze onze communicatie helder en begrijpelijk vinden. De terugkoppeling uit deze onderzoeken hebben we verwerkt in onze voorwaarden.

Een aantal bestaande productvoorwaarden, die reeds in 2012 door ons herschreven zijn, hebben we recentelijk door een consumentenpanel laten toetsen op duidelijkheid en vindbaarheid. Een handige aanvulling in de Productvoorwaarden is dat je direct ziet wat je kunt doen in geval van een noodsituatie, onder het kopje: How can we help?

 

De volgende productvoorwaarden zijn verbeterd:

 

Nieuwe voorwaardenstructuur

Inhoudelijk zijn de voorwaarden niet veranderd, de structuur wel. We gebruiken nu een vaste indeling per dekking zodat je makkelijk alle informatie kunt terugvinden. Er is nu één set algemene voorwaarden, die van toepassing is op al onze verzekeringen. Verder zijn de Bijzondere Voorwaarden en Dekkingsoverzichten vervangen door één set Productvoorwaarden.

 

Inhoudelijke wijziging: dekking Rechtsbijstand

Wij hebben het recht op vrije advocaatkeuze verwerkt in de dekking Rechtsbijstand. Dit houdt in dat je er in sommige gevallen voor kunt kiezen om zelf een advocaat te kiezen en geen gebruik te maken van de advocaten van de DAS. Je betaalt in dat geval een eigen risico aan DAS. Dit eigen risico bedraagt voor particulieren € 250 en voor zakelijk verzekerden € 500. Voor procedures waarbij verplicht een advocaat nodig is, verandert er niets.

 

How can we help?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze collega’s van het Service Team. Dit kan via telefoonnummer 020 - 561 8711 of per e-mail via info@allianz-assistance.nl.

 

Wil je alle polisvoorwaarden inzien? Bekijk het voorwaardenoverzicht.

 

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.