Leeftijdsonderscheid bij ongevallendekking geschrapt

Amsterdam, 12 april 2012 - Mondial Assistance maakt geen leeftijdsonderscheid meer voor jongeren en ouderen op de ongevallendekking van de reisverzekering. In de huidige voorwaarden staan de verschillende leeftijdscategorieën nog wel vermeld. Bij schadeafhandeling zal het onderscheid op basis van leeftijd niet meer worden toegepast. De eenmalige uitkering bij blijvend letsel en/of overlijden is daardoor voor alle verzekerden gelijk.

 

Uit een onderzoek van Verzekeringssite.nl bleek dat 60% van de reisverzekeraars onderscheid in leeftijd maakt. Ouderen boven de 70 jaar en jongeren onder de 18 jaar krijgen minder uitgekeerd. Deze groep betaalt echter wel dezelfde premie als andere klanten. Mondial Assistance heeft gekozen om de leeftijdsdifferentiatie per direct te laten vervallen en geen onderscheid meer in leeftijd te maken bij een eventuele uitkering.

Fietsverzekering banner enkel

 

 

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.