Zorgtaak van de alarmcentrale

Amsterdam, 26 november 2015 - Het blijkt dat vakantiegangers die in de problemen komen niet altijd weten wat ze precies moeten doen om zo snel mogelijk de juiste hulp in te schakelen. Nu het wintersportseizoen begint, wijzen wij erop dat de alarmcentrale een belangrijke zorgtaak heeft.

Bij een ongeval of medisch probleem in het buitenland neemt de alarmcentrale de coördinerende rol op zich. Natuurlijk is het zaak dat je eerst contact zoekt met de spoedeisende hulpdienst op de vakantiebestemming. De artsen ter plaatse nemen de eerste zorgtaak op zich. Daarna is het belangrijk dat je zelf, of een medereiziger, meteen contact opneemt met onze alarmcentrale. Die treedt vervolgens op als coördinator en neemt jou, en eventuele medereizigers, veel werk uit handen.

Een alarmcentrale? Wat is dat?

Bij een alarmcentrale werken mensen in een team, ieder met hun eigen specialisme. Wie in nood belt met de centrale krijgt één van de hulpverleners aan de lijn die de getroffene(n) persoonlijk te woord staat. Daarna nemen onze artsen en verpleegkundigen het medisch dossier voor hun rekening en overleggen zij  met lokale artsen die de patiënt behandelen.  De alarmcentrale zorgt ook voor een garantstelling van medische kosten in het buitenland. Wat voor behandelingen vallen precies onder medische kosten? Hieronder wat voorbeelden:
 • Spoed ziekenhuisopname
 • Chirurgische ingrepen
 • Overleg met huisarts en specialisten
 • Medische onderzoek
 • Scans, röntgenfoto’s, MRI-scans, etc.
 • Medisch advies

Pas op voor torenhoge medische rekeningen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In sommige landen kunnen de medische kosten zeer hoog zijn.  Hieronder een vergelijking van de kosten en het verschil met het Nederlands tarief, ook wel Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd.
 • Migraine in Hurghada, Egypte: € 651, in Nederland: € 213
 • Gebroken been in Antalya, Turkije: € 16.900, in Nederland: € 6.340
 • Buikgriep in Spanje:  € 8.000, in Nederland: € 1.934
 • Schouder uit de kom in Oostenrijk: € 4.000, in Nederland : € 2.000
 • Bezoek aan Spoedeisende Hulp in Miami, VS:  € 53.000, in Nederland tussen de € 500 en € 10.000 euro afhankelijk van de diagnose

Allianz Global Assistance heeft een lijst opgesteld van landen waar de medische kosten voor toeristen het hoogst zijn:
1.    Verenigde Staten
2.    Turkije
3.    Canada
4.    Thailand
5.    Spanje
6.    Frankrijk
7.    Griekenland
8.    Marokko
9.    Zwitserland
10.  Brazilië
 

Medische kosten

Om dit soort financiële tegenvallers te voorkomen, is een goede voorbereiding van de reis erg belangrijk. We raden aan om voorafgaand aan de reis de dekking van de reisverzekering goed te checken. Staan de juiste mensen nog op de polis? Is Europa dekking genoeg of is werelddekking nodig? Is de dekking voor bagage genoeg voor alle digitale apparatuur die meegenomen wordt? En nu het wintersportseizoen begint, is er wintersportdekking nodig? Tenslotte is belangrijk of de dekking voor medische kosten in het buitenland alle kosten voor spoedeisende hulp vergoedt. Mocht er zich tijdens de vakantie toch een medisch probleem voordoen, dan is de zorg voor eventuele financiële gevolgen een stuk minder.


Fietsverzekering banner enkel

 

 

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.