Volmachten

Allianz Global Assistance werkt samen met assurantietussenpersonen, luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en met gevolmachtigde agenten (Volmacht). Met ingang van 1 juli 2012 dienen verzekeraars op hun website aan te geven aan welke kantoren zij een volmacht hebben verleend. Op deze wijze kunnen verzekerden nagaan of een kantoor een volmacht heeft.  

 

Wat doet een volmacht?

Een Volmacht is een assurantiekantoor dat een aantal werkzaamheden voor een verzekeraar verricht. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit acceptatie, polisadministratie, schadebehandeling en het vergoeden van schadeclaims. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft het volmachtkantoor meer bevoegdheden dan een doorsnee assurantiekantoor. De bevoegdheden van een Volmacht zijn vastgelegd in een overeenkomst met de verzekeraar.

 

Volmachten hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en worden voortdurend gecontroleerd op de correcte uitvoering van hun werkzaamheden. Ook zijn Volmachten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert.
Allianz Global Assistance geeft volmacht voor Particuliere Schadeverzekeringen bij  de volgende producten:

  • Reisverzekeringen
  • Annuleringsverzekeringen
  • Pechhulpverzekeringen
  • Fietsverzekeringen

 

Download Volmachtenlijst

 

Heeft u vragen over een Volmacht? Neem dan contact op met ons Service Team (tel. nr. 020 – 561 87 11).

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.