ICT

 

 

De ICT afdeling is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van Allianz Global Assistance. Voor het ondersteunen van de bedrijfsprocessen wordt in de meeste gevallen van standaard- of groepsapplicaties gebruikgemaakt. De afdeling functioneert dan ook vooral als intermediair tussen de externe ICT-leveranciers en de proceseigenaren.

 

Binnen de afdeling bevinden zich een aantal disciplines:

  • Functioneel beheer
  • Project management
  • Ontwikkeling 
  • Technisch beheer

 

De integratie tussen de diverse applicaties, de data koppelingen met klanten en dienstverleners, en het onderhouden van het datawarehouse worden in eigen beheer gedaan. Ook het technisch beheer wordt door eigen mensen verzorgd. Er is een intensieve samenwerking binnen de afdeling, maar ook met andere afdelingen om tot een optimale dienstverlening aan de klanten van Allianz Global Assistance te komen.

   

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.