Terreuraanslagen en natuurrampen

 

 

 

 

 

  

 

Update 02-10-2018: aardbeving en tsunami op Sulawesi

Afgelopen vrijdag 28 september is het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving en tsunami. Heb je een annuleringsverzekering met dekking voor Terreuraanslagen & natuurrampen? Als je voor 28 september je reis geboekt hebt, dan vergoeden we de annuleringskosten bij vertrek tot en met
27 oktober 2018. De provincie Central Sulawesi moet wel een bestemming zijn van de geboekte reis.


Met de dekking Terreuraanslagen & natuurrampen ben je voor enkele specifieke ernstige gebeurtenissen verzekerd. Deze dekking hoort bij de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

  • Natuurramp
  • Terreuraanslag
  • Wijziging van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De dekking geldt alleen als er sprake is van een ernstige situatie. Wij beoordelen per geval of daar sprake van is. Daarbij gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

  • De boekingsdatum van de reis ligt voor de gebeurtenis
  • Het vertrek naar de bestemming ligt binnen 30 dagen na de gebeurtenis

 Wanneer wij dekking bieden, staat het op deze pagina vermeld.


Natuurramp

Onder een natuurramp vallen de volgende gebeurtenissen:

  • Aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter of groter.
  • Orkaan, tyfoon of een cycloon met een kracht van 4 of 5 op de schaal Saffir-Simpson.
  • Vulkaanuitbarsting met een Volcanic Explosivity Index (VEI) van 5 of zwaarder.

Terreuraanslagen

In het geval van een terreuraanslag waarbij doden of gewonden vallen, bieden wij altijd dekking. Is er een dreiging van een terreuraanslag, dan moet een officiële instantie in het gebied het hoogste risico-niveau hebben afgekondigd. Het niveau is vergelijkbaar met minimaal niveau 5 (Kritiek) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).


Reisadvies Buitenlandse Zaken

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is vooral van toepassing bij zogenaamde molest (dus oorlog, volksopstanden en overig geweldsdreiging).
Bij molest bepalen we of er dekking is aan de hand van de kleurcoderingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Reist een verzekerde naar of door een gebied, waarvan BuZa de codering wijzigt van Groen of Geel naar Oranje of Rood? Dan geven wij dekking als het op deze pagina is gepubliceerd.

De dekking geldt voor het direct getroffen gebied. Een terreuraanslag in Barcelona zal geen dekking bieden voor een reis naar Valencia. Per gebeurtenis zullen wij het gebied waarvoor wij dekking bieden zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en publiceren op deze pagina.
Als er ook dekking is volgens een andere verzekering, bijvoorbeeld het Calamiteitenfonds, dan kunnen wij het besluit om dekking te bieden, opheffen. 

© Allianz Worldwide Partners 2018. Alle rechten voorbehouden.