De behandeling van een klacht

Onze definitie van een klacht: Allianz Partners interpreteert en registreert iedere uiting van onvrede, zowel schriftelijk als mondeling, als een klacht.

Met andere woorden: wanneer je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, horen we dat graag. Je mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om je te helpen. En dat we altijd proberen een passende oplossing te bieden. Uiteraard bepaal je als klant wat een klacht is. Als je aangeeft dat je een klacht hebt, dan zullen we deze ook zo behandelen.

Als je klacht niet wordt verholpen
Als je na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden bent met de uitkomst, dan kun je contact opnemen met het KIFID.

Tuchtraad Financiële Dienstverlening
In het reglement van de Tuchtraad staat beschreven wie met welke soort klachten terecht kan bij de Tuchtraad. Consumenten kunnen in het algemeen niet rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Ook tuchtklachten moet u dus eerst bij het Kifid indienen. Ook de voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid kan klachten doorsturen naar de Tuchtraad.

ODR-platform
Consumenten die online een verzekering bij ons hebben afgesloten, kunnen met hun klacht ook terecht bij het ODR-platform. Dit platform is voor inwoners van de EU om een klacht in te dienen na aankoop van een product of dienst via het internet. 

Internationale producten: Allianz Global Assistance (AWP P&C S.A. - Dutch Branch) biedt ook internationaal producten aan. Voor meer informatie over klachten ga naar  deze pagina  .