Zelfregulering

Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden van de sector vastgelegd in een robuust stelsel van zelfregulering. Zelfregulering is van groot belang voor de reputatie van de sector en is gericht op:

  • Klantbelang
  • Realisatie en waarborging van een kostenefficiënte bedrijfsvoering
  • Het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude

De voordelen van zelfregulering

Zelfregulering kent voordelen voor zowel de verzekeraar als de verzekeringnemer. Verzekeraars zijn actief betrokken bij de totstandkoming van zelfregulering. Dit vergroot het draagvlak, maakt het belang zichtbaar om aan de zelfregulering te voldoen en stimuleert op die manier het zelfreinigend vermogen van de sector.

Dit maakt zelfregulering een uitstekend instrument om het klantbelang te behartigen, bedrijfsprocessen efficiënt in te richten en ter voorkoming van verzekeringsfraude.

Toetsing en toezicht

De regels die verzekeraars met elkaar afspreken over zelfregulering zijn niet vrijblijvend. Het toezicht op naleving hiervan wordt periodiek getoetst door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv), dan wel intensief via onderzoek en bedrijfsbezoek dan wel via zelfassessments.

Klachteninstituut financiële dienstverlening en tuchtraad financiële dienstverlening

Verbondsleden zijn verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Daarnaast heeft het Verbond de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) opgericht. Beide instanties baseren hun onafhankelijke uitspraken mede op bindende zelfregulering van het Verbond.

Onze awards


Awards

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de producten, diensten of hulpverlening van Allianz Global Assistance? Vind het antwoord in de veelgestelde vragen.

Reviews - De klant aan het woord

Bij Allianz Global Assistance staan service en klantgerichtheid centraal. Ons motto is niet voor niets `How can we help?´.

Algemene contactinformatie

Allianz Global Assistance is gevestigd in Amsterdam. Hieronder vind je de adres- en bezoekgegevens.