Fraude

Vertrouwen is het uitgangspunt in de relatie met onze klanten. Toch mogen we onze ogen niet sluiten voor de realiteit, er kan misbruik van dit vertrouwen worden gemaakt. Wij hebben dan te maken met fraude. Uiteraard beschermen we je graag tegen fraude. Dat doen we omdat misbruik van verzekeringen jou en ons geld kost. We moeten dan hogere premies vragen en dat willen we vermijden. Bovendien vinden we dat oneerlijkheid niet beloond mag worden. Hieronder lees je wat fraude inhoud en wat wij doen bij fraude.

Wat is fraude?
Fraude is het opzettelijk misleiden van een verzekeraar om er (financieel) beter van te worden. Denk daarbij aan het bewust verstrekken van onjuiste informatie bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schademelding. 

Voorbeelden van fraude:

 • een andere (duurdere) fotocamera claimen dan de daadwerkelijk gestolen fotocamera;
 • een beschadigd voorwerp onterecht als ‘niet meer te maken’ opgeven en het totale aankoopbedrag claimen, terwijl het voorwerp goedkoop gerepareerd kan worden;
 • de oorzaak van de schade aanpassen zodat de schade wel gedekt is. Bijvoorbeeld als je aangeeft dat je laptop buiten je schuld is gevallen, terwijl je die zelf hebt laten vallen;
 • bewust verkeerde nota´s sturen of nota´s vervalsen;
 • niet gestolen artikelen claimen;
 • een pechhulpverzekering afsluiten terwijl je al een kapotte auto hebt en daarna pas je pech melden.

Hoe sporen we fraude op?
Elke schademelding wordt zorgvuldig vastgelegd en beoordeeld. Als we denken dat er iets niet klopt, dan stellen wij een nader onderzoek in. Zodra wij een onderzoek instellen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen wij zelf doen, maar wij kunnen ook een onderzoeksbureau vragen om dit te doen. De betrokkene(n) heeft dan de mogelijkheid om aanvullende uitleg en informatie te verschaffen. 

Wat doen we bij fraude? 

Als een klant zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • Een schademelding niet vergoeden;
  De verzekering opzeggen en de fraudeur uitsluiten voor het afsluiten van toekomstige verzekeringen bij Allianz Global Assistance;
 • Opname in het Incidentenregister dat uitsluitend inzichtelijk is voor medewerkers van Allianz Global Assistance die belast zijn met fraudebeheersing;
 • Melding bij het Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) van de Nederlandse verzekeraars;
 • Onterecht uitgekeerde schade en/of andere onterecht gemaakte kosten terugvorderen, alsmede in rekening brengen van onderzoekskosten, al dan niet met behulp van SODA (Service Organisatie Directe
  Aansprakelijkstelling) die de bedragen voor ons kan incasseren in Nederland;
 • Melding bij het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars;
 • Aangifte doen bij de politie.
 • Allianz Global Assistance voert een actief aangiftebeleid. Zo bereiken we in samenwerking met opsporingsinstanties dat fraudeurs hun straf krijgen. We doen aangifte als:
          -Dit zinvol is. Als er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke schade.
          -De politie daarom vraagt.

Belangrijk om te weten
Als uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van fraude, ontvangt de klant een brief van onze fraudecoördinator. In deze brief staat het standpunt van Allianz Global Assistance en de maatregelen die wij nemen.
Betrokkene wordt altijd - volgens de geldende reglementen – schriftelijke geïnformeerd over een melding in het Incidentenregister en een melding bij het Centraal Informatie Systeem (CIS). Wil je meer informatie over de Stichting CIS ? Kijk dan op www.stichtingcis.nl. Als je als fraudeur een vermelding krijgt bij het Centraal Informatie Systeem van de Nederlandse verzekeraars kan dat ernstige gevolgen hebben. Het wordt dan bijvoorbeeld vaak lastig om ergens anders een verzekering af te sluiten. Andere verzekeringsmaatschappijen kunnen namelijk weigeren je te verzekeren of een veel hogere premie vragen.

De Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA) verhaald voor ons de gemaakte onderzoekskosten. De schadevergoeding die hiervoor wordt verhaald is een standaard bedrag van € 532,-. Naast de schadevergoeding kan SODA voor ons ook overige gemaakte kosten of onterecht uitgekeerde schade terugvorderen. Kijk voor meer informatie over SODA op www.so-da.nl.

Hoe voorkom je zelf fraude?

Je kunt zelf ook wat doen om (de schijn van) fraude te voorkomen. We adviseren je om het schadeformulier zorgvuldig in te vullen en het formulier goed na te kijken voordat je het ondertekent. Hier vind je de schadeformulieren of kun je online je schade melden.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar claimsfraud.nl@allianz.com. Of neem contact op met de fraudecoördinator van de afdeling schade, bereikbaar via (020) 561 87 30 tijdens kantooruren. We helpen je graag verder.

Acceptatiebeleid

Acceptatiebeleid

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de producten, diensten of hulpverlening van Allianz Global Assistance? Vind het antwoord in de veelgestelde vragen.

Reviews - De klant aan het woord

Bij Allianz Global Assistance staan service en klantgerichtheid centraal. Ons motto is niet voor niets `How can we help?´.

Algemene contactinformatie

Allianz Global Assistance is gevestigd in Amsterdam. Hieronder vind je de adres- en bezoekgegevens.