Ons beleggingsbeleid

Als verzekeraar hebben we financiële reserves zodat we schades kunnen uitbetalen en andere risico´s zoals inflatie ook gedekt zijn. Om ervoor te zorgen dat we steeds genoeg reserves hebben, beleggen we. Hieronder leggen we uit op welke manier we dat doen. 

  

Beleggen met beleid

 • We beleggen met beperkt risico;
 • Al onze belegde gelden zijn snel beschikbaar;
 • We streven naar maximale renteopbrengsten;
 • Bedrijven waarin we beleggen, hebben een goede naam op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
 • Ons beleggingsbeleid zal altijd voldoen aan de eisen die door onze moederorganisatie Allianz SE aan ons worden gesteld.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Om grote risico’s te vermijden, beleggen we alleen in obligaties, deposito’s en spaarrekeningen;
 • Om valutarisico’s te vermijden, beleggen we alleen in euro’s; 
 • Om altijd voldoende geld beschikbaar te hebben, beleggen we in deposito’s met een maximale looptijd van 3 maanden, kunnen alle effecten direct verhandeld worden op een effectenbeurs en hebben we een uitgekiende mix tussen direct beschikbare beleggingen en deposito’s; 
 • De obligatieportefeuille is een mix van staatsobligaties en hoogwaardige bedrijfsobligaties van grote Europese bedrijven zodat we minder risico lopen; 
 • De deposito’s staan allen uit bij financiële instellingen. De obligatieportefeuille bestaat overwegend uit staatsobligaties en door de staat gegarandeerde obligaties. Voor het overige deel van de obligaties (de bedrijfsobligaties) is de sector niet leidend, wel de mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf. Zo zullen wij nooit beleggen in bedrijven die controversiële wapens produceren;
 • Obligaties hebben minimaal een S&P A-rating. Dit betekent dat de obligaties volgens gerenommeerde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s een hoge mate van kredietwaardigheid hebben;
 • Onze obligatieportefeuille wordt volgens ons beleggingsbeleid beheerd door een externe vermogensbeheerder;
 • Minimaal elk half jaar toetsen wij dat onze obligatieportefeuille aan ons beleggingsbeleid blijft voldoen;
 • De samenstelling van de obligatieportefeuille wisselt over tijd, een courant gedetailleerd overzicht van de portefeuille is op verzoek beschikbaar;
 • We onderschrijven en handelen volgens de Code Duurzaam Beleggen.
 •  

© Allianz Worldwide Partners 2017. Alle rechten voorbehouden.