Uw gegevens in onze back-up

 

Update 19 augustus 2020: Om ervoor te zorgen dat wij bij brand of een andere calamiteit de continuïteit van onze bedrijfsvoering kunnen waarborgen hebben wij onder andere een back-up van onze gegevens opgeslagen op een externe beveiligde locatie. De kluis met back-up gegevens is eind 2019 uit de beveiligde locatie gestolen. De diefstal is direct bij de politie gemeld en het onderzoek loopt nog steeds. 

In de back-up zaten zeer diverse en vooral oude gegevens, maar deels ook persoonsgevoelige informatie. Daarom hebben wij hiervan ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gestolen gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis. Tot op heden hebben we geen signalen ontvangen dat er een poging is ondernomen om toegang te krijgen tot de gestolen gegevens. Desondanks hebben wij iedereen geïnformeerd die mogelijk betrokken is. En zijn alle noodzakelijke maatregelingen getroffen om de mogelijke gevolgen voor  alle betrokkenen te beperken. 

Wij betreuren uiteraard dat dit gebeurd is en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Alle betrokkenen hebben daarom van ons bericht met meer informatie ontvangen.  Heeft u geen bericht ontvangen, dan kunt u er van uit gaan dat het niet uw gegevens betreft. 

Wij begrijpen dat u als klant hier vragen over heeft. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben en staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u contact met ons opnemen. We hebben hier een apart e-mailadres voor open gesteld. Vanwege de corona pandemie is helaas onze reactietijd langer dan u van ons gewend bent. We vragen hiervoor uw begrip.