Gedragscode

Als hulpverlener en reisverzekeraar spelen we een belangrijke rol voor veel mensen. Die rol kunnen we alleen vervullen als mensen vertrouwen hebben in de manier waarop wij werken. We doen dat op een integere en professionele manier en de gedragscode helpt ons om dat te blijven doen.

Zie voor meer informatie de pagina van Allianz Group met onze Gedragscode.

Allianz Partners onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.