Schade online melden

Wij adviseren je een schade altijd via het  online schadeformulier te melden zodat deze zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Kijk op onze pagina reactietermijnen  om alle termijnen te zien waarbinnen je een reactie mag verwachten bij een schadeclaim.

De aangifteformulieren leiden je stapsgewijs door de vragen heen en als je het even niet weet klik je op de "i" voor meer informatie. Noodzakelijke aanvullende documenten zoals je polis, rekeningen of foto's kun je ingescand meesturen. Na het verzenden van de aangifte ontvang je een bevestigingsmail waarin het betreffende dossiernummer staat. Bij eventuele vragen kun je dit nummer vermelden.  

Online schadeformulier
Wij adviseren je het polisnummer eerst op te zoeken voordat het schadeformulier wordt ingevuld. Voor het indienen van een online schade vragen wij om bepaalde documenten te uploaden. Je kunt dan denken aan:
•   Foto’s van de schade;
•   Rapport aangifte bij de politie;
•   Nota annuleringskosten;
•   Ander soort bewijsstukken.

Is de schademelding bedoeld voor je woonhuis-, auto-, overlijdensrisicoverzekering of hypotheek? Neem dan contact op met Allianz Nederland.

Is de schademelding bedoeld voor je woon- of autoverzekering van Allianz Direct? Neem dan contact op met Allianz Direct.

 

Zorg ervoor dat alle documenten al zijn ingescand en opgeslagen, zodat deze tijdens het invullen van het schadeformulier direct toegevoegd kunnen worden. 

Vanwege drukte zijn we langer met je claim bezig dan normaal. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging met je dossiernummer. Door de hoge claimaantallen ontvang je op dit moment binnen 30 werkdagen een reactie. Wij vragen uw begrip hiervoor. Excuses voor het ongemak.