Rechtsbijstanddekking

Je hebt een verzekering met een aanvullende rechtsbijstanddekking. En je raakt betrokken bij een juridisch geschil. Wat moet je dan doen? En stel dat het tot een procedure komt, wat kun je dan verwachten? Probeer eerst zelf het conflict op te lossen. Maak op een vriendelijke manier je standpunten duidelijk. Geef aan wat je van de tegenpartij verwacht. Kom je er onderling niet uit, schakel dan professionele juridische hulp in. Wacht hiermee niet tot het conflict muurvast zit en de verstandhoudingen zo verslechterd zijn dat procederen de enige oplossing lijkt.

Geen rechtsbijstanddekking afgesloten
Als je op je verzekering van Allianz Global Assistance de aanvullende rechtsbijstanddekking hebt meeverzekerd, kun je hier gebruik van maken. Je wordt dan geholpen door juridische specialisten van DAS. Maar wat als je deze rechtsbijstanddekking niet hebt meeverzekerd. En je hebt ook geen andere rechtsbijstandverzekering waar je gebruik van kunt maken. Ook dan kun je met DAS contact opnemen. Zij zullen dan in overleg met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om je te helpen. Dit moet je dan wel betalen, maar omdat je bij Allianz Global verzekerd bent, gebeurt dit tegen zeer gunstige condities.

Wel een rechtsbijstandverzekering gesloten
Je hebt een rechtsbijstandverzekering gesloten. Heb je een juridische vraag, wil je advies inwinnen of direct een juridisch probleem of conflict melden? Neem dan contact met het Juridisch Servicecenter van DAS op telefoonnummer  020-651 88 15  . Het Juridisch Servicecenter is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Natuurlijk kun je ook online je zaak melden, maar weet dat DAS liever heeft dat je belt!
Ga dan naar www.das.nl/service-en-contact/zaak-aanmelden

Let op: 
Stuur direct de documenten mee die over het conflict gaan. Als je jouw zaak via de website of per e-mail aanmeldt, kun je de gescande documenten als bijlage meesturen. En vermeldt in alle gevallen dat je bij Allianz Global Assistance aanvullend verzekerd bent voor rechtsbijstand en wat je polisnummer is.

Valt je zaak onder de dekking van jouw verzekering, dan begint DAS direct met zoveel mogelijk informatie over je geschil te verzamelen. Houd er rekening mee dat het in juridische conflicten altijd van belang is (schriftelijk) ‘bewijs’ te leveren.

DAS juristen helpen jou
Uitgangspunt in de polisvoorwaarden is, dat de eigen juridisch specialisten van DAS je bijstaan. Je juridisch specialist is je vaste contactpersoon van DAS.
Wil je meer lezen over de werkwijze van de DAS juristen en de samenwerking tussen jou en je juridisch specialist, raadpleeg dan de brochure DAS gaat voor u aan de slag.

Inschakelen van een advocaat
Het uitgangspunt van je aanvullende rechtsbijstanddekking is dat de rechtshulp wordt verleend door de eigen juridische specialisten van DAS, tenzij DAS besluit de zaaksbehandeling over te dragen aan een advocaat. Alleen als die advocaat  bijstaat in een gerechtelijke of administratieve procedure mag je je eigen advocaat kiezen. In alle andere gevallen wijst DAS de advocaat aan.
Als in een geschil ook de andere partij aanspraak heeft op rechtsbijstandverlening door DAS en hiervan gebruik maakt, mag je je op kosten van DAS door een advocaat naar eigen keuze laten bijstaan.

In alle gevallen geldt dat alleen DAS bevoegd is om opdrachten te geven aan een advocaat en dat de kosten worden vergoed tot aan het toepasselijk maximumbedrag voor externe kosten. Hieronder tref je de precieze regeling aan zoals die voor de inschakeling van een advocaat geldt.

Als er een externe deskundige, zoals een advocaat, wordt ingeschakeld, dan gelden de volgende regels:

 • Bij een zaak voor een Nederlandse rechter moet de advocaat in Nederland zijn ingeschreven of in Nederland een kantoor hebben.
 • Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven.
 • DAS geeft altijd namens jou de opdracht aan de advocaat. Je geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS doordat je deze verzekering hebt afgesloten. Deze toestemming kun je niet intrekken.
 • DAS is niet verplicht om in één conflict meer dan één advocaat of externe deskundige in te schakelen;
 • Is er een advocaat ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de voorwaarden van deze verzekering.

  Bijzondere situaties
  DAS stopt met het verlenen van rechtsbijstand als
 1. De kosten van de behandeling van je zaak hoger worden dan je schade? In dat geval kan DAS beslissen om je een bedrag ter hoogte van je schade te geven en daarmee de zaak te sluiten.
 2. je geen redelijke kans meer heeft om gelijk te krijgen.

Meerdere belanghebbenden
Voer je, na toestemming van DAS, samen met (een aantal) andere belanghebbenden actie via een externe deskundige? Dan vergoedt DAS  de kosten die door alle belanghebbenden gezamenlijk  zijn gemaakt. DAS vergoedt deze kosten naar verhouding van het aantal belanghebbenden.

Schade als gevolg van juridische hulp door DAS
Vind je dat je schade hebt geleden door of als gevolg van de juridische hulp van DAS? Dan kun je DAS daarvoor aansprakelijk stellen. De kosten die je hierbij maakt, moet je in principe zelf betalen. DAS heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wordt er vastgesteld dat je inderdaad schade hebt geleden door of als gevolg van de juridische hulp van DAS? Dan is het schadebedrag dat je ontvangt, nooit hoger dan het bedrag waarvoor DAS verzekerd is via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het eigen risico wordt nog bij het bedrag opgeteld. Een kopie van de polis kun je bij DAS inzien.

Allianz Global Assistance en DAS zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door, of in verband met, het werk van een externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld.

Geschillenregeling
Zodra er een blijvend verschil van mening bestaat tussen de juridisch specialist van DAS en je over de haalbaarheid van de zaak of over de wijze waarop de zaak verder inhoudelijk moet worden afgehandeld, heb je het recht om de zaak voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze. Dit is de geschillenregeling.
DAS volgt het advies van de advocaat en zet de zaaksbehandeling overeenkomstig het advies zelf voort. Wordt de zaaksbehandeling overgedragen aan een advocaat, dan kan de opdracht niet worden verstrekt aan de advocaat die het eerdere advies uitbracht. Hieronder tref je de voor jou en DAS geldende bepalingen van de geschillenregeling aan.

De geschillenregeling werkt als volgt:

 1. Je verzoekt DAS schriftelijk om het meningsverschil voor te leggen aan een advocaat van jouw keuze.
 2. DAS verzoekt deze advocaat dan om zijn oordeel  over het meningsverschil te geven. Hiervoor krijgt hij alle belangrijke documenten. Als je dit wilt, mag je ook zelf het meningsverschil toelichten.
 3. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten van het oordeel zijn voor rekening van DAS en tellen niet mee voor het maximumbedrag van kosten waarvoor je verzekerd bent.
 4. DAS gaat zelf verder met het geven van de rechtsbijstand en volgt daarbij het oordeel van de advocaat.
 5. DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een advocaat of andere deskundige. Maar de opdracht wordt nooit verstrekt aan de advocaat die het oordeel heeft gegeven of aan een collega van hetzelfde kantoor.
 6. Ben je het oneens met het oordeel van de advocaat? Dan kun je de zaak zelf voortzetten. De kosten en het risico zijn dan voor jezelf. Hoe en met wie je dit doet bepaal je zelf. Krijg je vervolgens deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten voor juridische hulp. Voor zover deze kosten echt nodig waren. Maar DAS betaalt voor het conflict in totaal nooit meer dan het maximumbedrag van kosten waarvoor je verzekerd bent.
 7. Je kunt geen gebruikmaken van deze geschillenregeling als je het oneens bent met de manier waarop uw zaak wordt aangepakt door een externe advocaat of een externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld.

Ontevreden?
Er komt heel wat kijken bij een juridisch geschil. De juridische specialist van DAS doet uiteraard zijn uiterste best om voor jou een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hierbij handelen zij overeenkomstig een voor hun geldende gedragscode. Lees hier de Gedragscode Rechtshulpverlening van DAS rechtsbijstand.

Als je desondanks ontevreden bent over de behandeling van jouwzaak, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals DAS die hanteert. Je leest hier meer over in klachtenregeling.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de producten, diensten of hulpverlening van Allianz Global Assistance? Vind het antwoord in de veelgestelde vragen.

Reviews - De klant aan het woord

Bij Allianz Global Assistance staan service en klantgerichtheid centraal. Ons motto is niet voor niets `How can we help?´.

Algemene contactinformatie

Allianz Global Assistance is gevestigd in Amsterdam. Hieronder vind je de adres- en bezoekgegevens.