Verhalen schade bij andere partijen

Heb je van ons een vergoeding voor je schade ontvangen? Dan is het goed om te weten dat wij in sommige gevallen de schade verhalen bij andere partijen. Dat kan gebeuren als je voor bepaalde kosten gedekt bent via verschillende verzekeraars. Heb je bijvoorbeeld medische kosten gemaakt? Dan kunnen die zowel via de zorgverzekeraar als via de reisverzekeraar worden vergoed.

Een ander voorbeeld is als je schade hebt door een ander: je koffer is tijdens het transport in bus of vliegtuig beschadigd of er is sprake van een schuldige tegenpartij. Wij nemen dan contact op met je zorgverzekeraar, de verantwoordelijke vervoersonderneming of de schuldige tegenpartij. Dat doen we om na te gaan welk deel van de uitkering die je van ons hebt ontvangen door hen aan ons betaald kan worden. Dat noemen we regres plegen op een andere partij. Ook zorgverzekeraars plegen regres op Allianz Global Assistance. Dat gebeurt vooral wanneer je tijdens je reis in een buitenlands ziekenhuis bent opgenomen de kosten hoog zijn.

Terugkrijgen vergoeding medische kosten
Als je medische kosten bij ons declareert en hiervoor een vergoeding ontvangt, verhalen wij de schade (plegen wij regres) op je zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vragen deze vergoeding aan je terug omdat de kosten onder het wettelijk verplichte eigen risico vallen. Is dit het geval? Stuur ons dan een kopie van het bericht van je zorgverzekeraar onder vermelding van ons dossiernummer. Je ontvangt dit bedrag dan alsnog van ons terug.

Het wettelijk eigen risico van de verplichte zorgverzekering valt onder de medische kosten dekking van onze verschillende reisverzekeringen. Heb je het eigen risico van je verplichte zorgverzekering verhoogd? Dan is het verhoogde deel voor je eigen rekening.

Terug

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de producten, diensten of hulpverlening van Allianz Global Assistance? Vind het antwoord in de veelgestelde vragen.

Reviews - De klant aan het woord

Bij Allianz Global Assistance staan service en klantgerichtheid centraal. Ons motto is niet voor niets `How can we help?´.

Algemene contactinformatie

Allianz Global Assistance is gevestigd in Amsterdam. Hieronder vind je de adres- en bezoekgegevens.